Share

Αναφορικά κατάσταση προσωπικών και οικονομικών στοιχειών καθώς και του Εντύπου Ενημέρωσης και Δήλωσης / Συγκατάθεσης που έχουν σταλεί από τράπεζες για να συμπληρωθούν και να χρησιμοποιηθούν ...

Αναφορικά κατάσταση προσωπικών και  οικονομικών στοιχειών καθώς και του Εντύπου Ενημέρωσης και Δήλωσης / Συγκατάθεσης που έχουν σταλεί από τράπεζες για να συμπληρωθούν  και να χρησιμοποιηθούν  για την διαχείριση καθυστερήσεων σε πιστωτικές διευκολύνσεις  και/ή για την Ετήσια Αναθεώρηση.

Η οδηγία για την προστασία των δεδομένων της ΕΕ (επίσης γνωστή ως οδηγία 95/46/ΕΚ) είναι μια οδηγία που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με σκοπό την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται για ή σχετικά με τους πολίτες της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την επεξεργασία, χρήση, ή την ανταλλαγή των δεδομένων αυτών. Η οδηγία 95/46/ΕΚ περιλαμβάνει όλα τα βασικά στοιχεία από το άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το οποίο δηλώνει την πρόθεσή της να σεβαστεί τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής στην προσωπική και οικογενειακή ζωή, καθώς και στο σπίτι και στην προσωπική αλληλογραφία. Η οδηγία βασίζεται στις κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και τις διασυνοριακές ροές των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στην περίπτωση της κατάστασης που επισυνάπτεται και στα σημεία που αναφέρομαι πιο κάτω καταπατώνται Ανθρώπινα Δικαιώματα, δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής στην προσωπική και οικογενειακή ζωή, καθώς και στο σπίτι.

Προσωπικά δεδομένα σημαίνει κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε άτομο που βρίσκεται στη ζωή εφόσον η πληροφορία αυτή τυγχάνει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας (π.χ. στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) ή διατηρείται σε ένα διαρθρωμένο αρχείο μη αυτοματοποιημένης μορφής (δηλ. σε ταξινομημένο φάκελο).

Ευαίσθητα χαρακτηρίζονται τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου που αναφέρονται στη φυλετική ή εθνική του προέλευση, στα πολιτικά του φρονήματα, στις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές του πεποιθήσεις, στη συμμετοχή του σε συνδικαλιστική οργάνωση, στην υγεία του, στην κοινωνική του πρόνοια, στην ερωτική του ζωή, τις ποινικές διώξεις και καταδίκες του, καθώς και στη συμμετοχή του σε συναφείς με τα ανωτέρω ενώσεις προσώπων. Τα ευαίσθητα δεδομένα προστατεύονται από τον Νόμο με αυστηρότερες ρυθμίσεις από ότι τα απλά προσωπικά δεδομένα

Στο έντυπο που αποστέλλεται ζητούνται έξοδα όπως:

α. Τηλεόραση/καλωδιακη τηλεόραση

β. Φροντίδα παιδιού

γ. διατροφή/προσωπική Φροντίδα

δ. Ένδυση και Υπόδηση

ε. Καύσιμα

ζ. Δίδακτρα σχολειών

η. Ιατρικά έξοδα

θ. Συνδρομές

Αυτά είναι μερικά στοιχεία που αναφέρονται στην κοινωνική πρόνοια, ερωτική ζωή, στην κατάσταση της υγείας και ακόμα αν είναι μέλος συνδικαλιστικών οργανώσεων, συλλόγων και σωματείων.

Θέλουμε να μας πληροφορήσετε ποιος είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και αν λαμβάνει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση,

απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Ταπαραπάνω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας και μέχρι το τέλος της, τοοποίο ολοκληρώνεται με την καταστροφή των προσωπικών δεδομένων. Θα θέλαμε να ξέρουμε αν γίνεται ασφαλής καταστροφή των προσωπικών δεδομένων μετά το πέρας της περιόδου.

θα θέλαμε να πληροφορηθούμε αν υπάρχει ασφάλεια των δεδομένων αν λάβουμε υπόψη ότι αποστέλλονται τα έντυπα με μη ασφαλή ηλεκτρονικά μέσα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας τηρεί ασφαλή μετρά ώστε αυτά να μην αποτελέσουν αντικείμενο αθέμιτης επεξεργασίας, όπως διάδοσης τους σε τρίτους? Που διατηρούνται τα αρχεία?

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει:

α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών.

β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται εν όψει των σκοπών της επεξεργασίας.

Στην συγκεκριμένη, των Τραπεζών, συλλέγονται με νόμιμο τρόπο αλλά είναι πολύ περισσότερα από ότι απαιτείται και επεμβαίνουν στην προσωπική ζωή.

 

Κρίτων Τορναρίτης

ΤΟΡΝΑΡΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΔΕΠΕ

Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι

Monday – Friday

8:00 – 19:30

Contact us

+357 22 456 056
+357 22 664 056

office@tornaritislaw.com

Follow us